Wat is Way4you?

 

Way4you heeft zich gespecialiseerd in "samenwerking".
2 of meerdere individuen die gezamenlijk een succesvolle prestatie willen neerzetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een optimale afstemming van elkaars kwaliteiten, wensen & behoeften.  • Samenwerking tussen werknemer & werkgever
  • Samenwerking tussen leidinggevende & medewerkers
  • Samenwerking tussen medewerkers onderling
Maar ook: Samenwerking tussen Ruiter & Paard

De samenwerking tussen mens en paard, naast of op het paard, brengt het beste in beide naar voren!


Way4you begeleidt ruiters en paarden naar hun gezamenlijke doel. Paardrijden is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect tussen ruiter en paard. Paardrijden vraagt een zachte hand, onafhankelijke zit en een stabiele mind.

Way4you geeft Teambuilding trainingen waarbij het optimaliseren van de Teamsynergy centraal staat.


Coaching met behulp van paarden:

Way4you biedt begeleiding bij uw loopbaan, uw persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling met behulp van paarden.

Coaching methodiek:

Way4you zorgt voor een veilige en geborgen omgeving om uw Way te ontdekken met behulp van paarden. 
Way4you werkt volgens het model De Assen van Verandering ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en NLP/Neuro-Semantiek trainer Michael Hall. Dit is een vakgebied dat zich bezighoudt met de manier waarop mensen betekenis creëren, ervaren en in hun lichaam omvormen tot gedrag, prestatie en vaardigheden.
De Assen van Verandering is een verander model dat is voortgekomen uit onderzoek naar hoe mensen succesvol weten te veranderen. De acht aspecten die worden doorlopen zijn dynamieken in onszelf die ervoor zorgen dat we  veranderen. 
 

Maatwerk:

Way4you werkt voor de coaching middels maatwerk.
Tijdens het intakegesprek worden uw wensen, behoeften en doelstelling vastgelegd en wordt aan de hand daarvan een ‘programma’ gemaakt. U ontvangt vervolgens een offerte met prijsopgaaf binnen 5 werkdagen per mail.